آلوئک (لب پر شدن آجر به وسیله آهک‌) در واقع ناخالصی‌هایی است که در خاک نامرغوب وجود دارد و بعد از پخت و تماس با آب و رطوبت به مرور زمان افزایش حجم پیدا کرده و باعث ترکیدگی و متلاشی شدن اجزاء آجر می‌شود.

آلوئک آجر یکی از معضلات محتمل آجر است. ‌در واقع خاک رس شامل مقادیری سنگ آهک است که اگر به صورت اندازه ریز و مقداری کمتر از حدی مشخص، در آن پخش باشد، مشکلی برای برای آجر ایجاد نمی‌کند بلکه باعث روشن شدن رنگ آجر نیز خواهد شد. ولی اگر اندازه‌های آن درشت باشد و یا مقدار آن از حدی مشخص بالاتر رود، این آهک به همراه گِل آجر در کوره پخته شده و در هنگام مصرف نهایی در آجر چینی (موقع زنجاب یا مکش آب ملات به خود)، شکفته شده، متورم می‌شود و آجر را می‌ترکاند. این پدیده ترکیدن آجر ناشی از وجود آهک را آلوئک آجر می‌گویند. ‌

دانه‌های سفید قابل مشاهده درون ساختار آجر، همان آهک است که در آجر آب نخورده، آهک زنده و در آجر آب خورده، آهک شکفته است. سرعت تخریب آجر در پدیده آلوئک، بسته به میزان آهک موجود در آن ممکن است در حد نیم ساعت باشد و آب لازم برای شکفتن آهک در حد یک سطل ۱۰۰ لیتری و بعضاً هم تا چند روز با غرقاب کردن.

آلوئک

مقابله با آلوئک و سفیدک در نمای آجری

برای مقابله با آلوئک لازم است آجر قبلاً در آب زنجاب شود تا خوب آب بمکد و نقاط ضعف آن مشخص شود. برای جلوگیری از بروز سفیدک کربناتی لازم است از به کار بردن آب سخت آهک دار برای ساختن ملات خودداری به عمل آید و آجر کاملاً زنجاب شود تا آب ملات را نمکد.

سطح دیوار تازه ساز، پیش از بارندگی آبپاشی شود. برای پیشگیری از سفیدک سولفاتی، باید از مصرف آب سولفات‌دار خودداری شود، از آجرهای کاملاً پخته استفاده شود و آجرها نباید آب مکنده باشند. برای مقابله با سفیدک کلروری که در اثر کاربرد جوهر نمک رقیق در مقابله با سفیدک کربناتی ایجاد می‌شود، لازم است سطح دیوار قبل از پاشیدن جوهر نمک خیس شده و پس از اسیدپاشی فوراً شسته شود. برای جلوگیری از سفیدک نیتراتی باید از مصرف آجر، ملات و آب نیترات‌دار پرهیز شود. جلوگیری از نفوذ آب حاوی نیترات (به کمک عایق کف) روش مؤثری برای مقابله با سفیدک نیتراتی به شمار می‌آید. اجرای صحیح لوله تهویه شبکه فاضلاب به منظور جلوگیری از نشت گازهای نیترات دار، مانع بروز سفیدک نیتراتی خواهد شد.
منبع: عمران سافت
از انتشار مطالب و فایلهای این سایت با ذکر منبع استقبال میکنیم